Ramus

Planning

Professionals

 

Advies


Advies geven we niet zomaar. Advies is een zorgvuldig samengesteld pakket van analyses, mogelijkheden en toekomstvisie(s) op basis van gesprekken met u als opdrachtgever en de ruime ervaring van onze adviseur.


Ramus Planning Professionals richt zich met name op de inrichting van project (gedreven) organisaties die door middel van planning en projectmanagement software hun beheersing van Tijd, Geld en Middelen willen verbeteren. Veelal betreft het organisaties met meerdere vestigingen en afdelingen en wordt projectmanagement software reeds op individuele basis gebruikt.


Met onze ervaring slaan wij een brug tussen de praktische invulling van de planning, de processen binnen de organisatie en de huidige en/of nieuwe projectmanagement software.


Samen met het management worden de doelstellingen omgezet in planning specifieke eisen. Op basis van deze eisen wordt de organisatie geïnventariseerd en de aandachtsgebieden benoemd. Op basis van een overeen te stemmen Plan van Aanpak gaat onze adviseur verbeteringen cq optimalisaties doorvoeren in uw organisatie. Door onze praktijk gerichte aanpak worden betrokken medewerkers op elk niveau ‘partners’ in het veranderingsproces. Met overwegend positieve reacties als gevolg.


Binnen het Plan van Aanpak maken wij duidelijk onderscheid tussen verbeteringen in de huidige omgeving (methode en systemen) en implementatie cq transitie naar de nieuwe omgeving. Hierdoor wordt de keuze voor een nieuw projectmanagement systeem pas genomen als de voordelen duidelijk zijn. Voor de betrokken medewerkers is de overgang naar een nieuw systeem dan ook niet meer als het leren omgaan met een nieuw tool.